F I R ST   F R I D A Y   F E L L O W S H I P

V I D E O   E X C E R P T S

F F F S H I P . C O M

 

1.4.2019 . ST JAMES CHURCH . HAMMONDSPORT . NY

 

5.5.2017 . BATH FIRST PRESBYTERIAN . BATH . NY

 2.7.2020 . BATH BAPTIST . BATH . NY

 


11.2.2018 . CHRIST COMMUNITY CHURCH . BATH . NY

 

10.5.2018 . BATH FIRST PRESBYTERIAN . BATH . NY

 

1.6.2017 . BATH FIRST PRESBYTERIAN . BATH . NY

 

2.1.2019 . BATH FIRST PRESBYTERIAN . BATH . NY

 

1.6.2017 . BATH FIRST PRESBYTERIAN . BATH . NY

 

SLIDESHOW of PAST EVENTS - 3m